קטלוג הובלה - נתמך ציוד כבד

נתמך ציוד כבד

נתמך ציוד כבד

נתמך המשמש להובלת מבנים, ציוד מכני הנדסי, טנקים ונגמ"שים.