קטלוג הובלה - נתמך גחון

נתמך גחון

נתמך גחון

נגרר המשמש לנשיאת מטענים גבוהים ו/או בעלי משקל רב. גובה העגלה מן הקרקע הוא 60 סנטימטר וניתן לחברה למיתלים הידראוליים על מנת לשאת עליה מטענים ארוכים.