גלריית וידיאו

נגן וידאו
הקמת מחלף כנות ממעוף הציפור
נגן וידאו
התקנת משטח שסתומים
נגן וידאו
הקמת תחנת כוח דליה
נגן וידאו
הנפת מחליף חום בתחנת כח נשר ע"י מנופי ליבהר LTM1500 ו-LTM1400
נגן וידאו
הנפת גנרטור 350 טון באמצעות מנוף זחל TEREX-DEMAG CC2800 והובלתו על גבי נגרר ענק
הובלת מטען
נגן וידאו
הובלת ריאקטור 780 טון
הובלת מטען כבד
נגן וידאו
הובלת מיכל 80 טון
נגן וידאו
הובלת ארובה על גבי נגרר בעל הינע עצמי
נגן וידאו
הנפת מודול 173 טון באמצעות מנוף זחל TEREX-DEMAG CC2800
נגן וידאו
ציר טורבינה על גבי נגרר בעל הינע עצמי
נגן וידאו
מנופי זחל באירוע לקוחות ליבהר
נגן וידאו
הנפה והרכבה של גשר ענבה
נגן וידאו
הקמת גשר מישור אדומים כביש 1
נגן וידאו
הובלת קורת גשר 220 טון
הובלה מיוחדת
נגן וידאו
הנפת טורבינה בתחנת הכח דוראד
נגן וידאו
הנפת מיכל 80 טון 7.70 קוטר
הובלת ציוד כבד, שינוע ציוד כבד
נגן וידאו
הובלה והנפת גשר הולכי רגל בעפולה
נגן וידאו
הובלת שנאי 168 טון על נתמך "ענק"
נגן וידאו
הנפת טורבינת 320 טון בחיפה
נגן וידאו
כביש 20 בניית גשרים
הובלה חורגת
נגן וידאו
הובלת מיכל לרותם אמפרט
נגן וידאו
הובלת ריאקטור 780 טון
נגן וידאו
הובלת טורבינת גז לתחנת כוח
השכרת מנוף
נגן וידאו
בניית גשרים במחלף חולות