תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר תעבורה – החטיבה להנפה ולהובלה כבדה

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן- “האתר”) של חטיבת ההנפה וההובלה הכבדה של חברת תעבורה אחזקות בע”מ (להלן – “תעבורה”). הכתוב להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לגברים ונשים כאחד.

 

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן בקפידה לפני המשך השימוש באתר. שימושך באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש שלהלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו ללא סייג. אם אינך מסכים לתנאי השימוש במלואם וללא סייג, אנא הפסק את השימוש באתר באופן מיידי.

 

המידע באתר

 

התכנים באתר זה נועדו לספק מידע כללי בנוגע לתעבורה ולתכלית זו בלבד. אין להסתמך על תכנים אלו כנתונים פיננסים או מקצועיים ואין לראות בהם כהצעות מכירה מסוג כל שהוא. אין להסתמך על המידע המוצג באתר זה לצרכי השקעות כאלה ואחרות.

 

התכנים מוצגים באתר זה “כפי שהם” (“as is”). למרות שהחברה מנסה לדייק ככל שניתן בהצגת התכנים באתר, היא איננה מתחייבת לשלמות המידע המוצג או דיוקו. תעבורה איננה אחראית, במפורש או במשתמע, למידע הנכלל או מועבר באתר.

 

אחריות המשתמש באתר

 

על ידי שימוש באתר, הינך מסכים כי באחריותך הבלעדית לבדוק את האתר וכל סיכון העלול לנבוע מהשימוש באתר הינו באחריותך הבלעדית. תעבורה איננה אחראית לכל נזק ישיר, נלווה או עקיף לרבות תקלות בחומרה ותוכנה הנובעים מכניסה לאתר או מהשימוש בו.

 

קישורים

 

קישורים, באנרים ודרכי קישור אחרים אשר יכול ויוצעו באתר, אינם נבדקים או מפוקחים על ידי תעבורה לרבות חוקיותם, מהימנותם והסדרי האבטחה שבהם. לכן, תעבורה איננה נושאת בכל אחריות או חבות מכל סוג שהוא בכל הנוגע לקישורים אלה והסיכון הכרוך בשימוש בהם הינו באחריותך בלבד.

 

קניין רוחני

 

זכויות היוצרים של תוכן האתר, לרבות סימני המסחר של תעבורה, סימני מסחר אחרים, פטנטים, סודות מסחריים וכל קניין רוחני אחר הינם רכושה הבלעדי של תעבורה או של צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמה בכתב של תעבורה.

 

איסור על שימוש מסחרי

 

האתר מיועד לשימוש אישי ואין לעשות כל שימוש מסחרי באתר, בתוכנו או בכל פרט אחר המתפרסם בו. תעבורה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש באתר ובנתונים המתפרסמים בו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שינויים באתר

 

תעבורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מראה האתר, מבנהו, היקף המידע המפורסם בו וכל ממד אחר הנוגע לפעילות האתר והשימוש בו לרבות תנאי השימוש באתר. כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של תעבורה וללא צורך במתן הודעה מראש. כמו כן, תעבורה איננה מתחייבת או נושאת באחריות לוודא כי תוכן האתר והמידע המוצג בו הינם המעודכנים ביותר.

 

תנאים כללים

 

הוראות, תנאים וכללים מיוחדים אשר נועדו להסדיר אופני שימוש כאלה ואחרים באתר ובתכנים המוצגים בו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר המפורטים לעיל ויש לראות בכולם כמסכת כללים אחת.

 

דין ושיפוט

 

הדין החל על תנאי השימוש הינו הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל- אביב – יפו ובמחוז המרכז.